PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Dit statement licht toe hoe DSG Diensten B.V. de gegevens gebruiken die wij via de websites verzamelen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit statement licht ook toe hoe DSG Diensten B.V. de gegevens gebruiken die wij verwerken in ons bedrijfssystemen met betrekking tot onze businesspartners, zoals klanten en leveranciers. 

Dit is het Privacy en Cookie Statement van de websites www.stiho.nlwww.baars-bloemhoff.nlwww.broeinest.nlwww.destihogroep.nl, www.sybrandsplace.nl en hieraan gekoppelde domeinnamen (hierna genoemd: ‘Website’). Dit Privacy- en Cookiestatement heeft ook betrekking op uw relatie met ons (als klant, leverancier, etc.) in het algemeen. Dit statement geldt voor alle persoonsgegevens die DSG Diensten B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen (hierna genoemd: ‘DSG’), (hierna genoemd als: ‘we’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’) van websitebezoekers (hierna genoemd: ‘u’ en ‘uw gegevens’) verwerkt via de Website en voor alle persoonsgegevens die DSG Diensten B.V. van derden (klanten en leveranciers van derden, etc.) verwerkt via haar bedrijfssystemen.

Dit document bevat de volgende informatie:

 1. Hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 2. Op welke gronden wij persoonsgegevens verwerken
 3. Hoe wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens delen
 4. Hoe wij persoonsgegevens beschermen
 5. Wanneer wij persoonsgegevens verwijderen (bewaartermijnen)
 6. Uw rechten
 7. Wijzigingen
 8. Neem contact met ons op

1. Hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Hierbij kan het gaan om een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer.

Wij verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden. Voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen via cookies, verwijzen wij u naar de informatie onder paragraaf 3.

DSG slaat in diverse systemen relevante informatie op over websitebezoeken, bezoekers en haar businesspartners, om zo klanten, potentiële klanten en leveranciers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bepaalde informatie wordt gebruikt zodat wij contact met u kunnen opnemen en zodat wij u van relevante informatie kunnen voorzien.

Hier lichten wij toe welke soorten informatie wij verzamelen en waarom wij deze nodig hebben.

A. PERSOONLIJKE ACCOUNTS

Om in te kunnen loggen bij Mijn Account, waar u toegang hebt tot gepersonaliseerde diensten, zoals persoonlijke aanbiedingen en/of prijslijsten, bewaart DSG uw gebruikersnaam (e-mailadres), voornaam, achternaam, zakelijk telefoonnummer, adres, postcode en bedrijfsnaam.

Als u klant of leverancier van ons bent, is het daarnaast noodzakelijk dat wij contact met u kunnen opnemen, bijvoorbeeld om onze contractuele verplichtingen aan u te kunnen nakomen. Wij registreren uw naam, zakelijk adres, zakelijke contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), financiële gegevens en gegevens waarmee wij correcte betaling en facturering kunnen controleren.

VERZOEKEN OM INFORMATIE

Om op uw verzoek informatie te kunnen verschaffen, vragen we u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

B. NIEUWSBRIEF / E-MAILMARKETING

Om nieuwsbrieven naar onze ontvangers te kunnen sturen, vragen wij u om uw e-mailadres.

Wij verzamelen uw e-mailadres en eventueel uw naam en extra informatie, zoals bedrijfsnaam, zodat wij u commerciële e-mails kunnen sturen, waarvoor u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Op basis van uw toestemming mogen wij deze gegevens verwerken. U kunt te allen tijde uw toestemming weer intrekken. Hoe u van dit recht gebruik kunt maken, staat duidelijk onderaan vermeld in al onze e-mails.

C. SOCIAL MEDIA
Via social media brengen we content naar onze doelgroepen, zodat wij betrokken blijven bij de vakgebieden waarin onze doelgroepen actief zijn. We kunnen betrokkenheidsmomenten en gedrag, zoals reacties op onze content of verzonden berichten naar onze social media inboxen, opslaan.

D. EVENEMENTEN

Om u in te schrijven voor een evenement of training die wij organiseren, kunnen wij u vragen om uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens kunnen wij verwerken. Tijdens één van de door/namens DSG georganiseerde evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt, gedeeld en/of gebruikt. U kunt op deze beelden herkenbaar zijn. Deze foto’s en/of video’s kunnen voor commerciële doeleinden worden ingezet. U wordt hierop attent gemaakt bij inschrijving voor een evenement, waarbij wij uw toestemming zullen vragen (“Ik geef toestemming aan DSG om foto’s en/of video’s te maken voor commerciële doeleinden, waarop ik herkenbaar in beeld ben. Vakje aan te vinken: <ja> / <neen>”)  en tevens vestigen wij hierop uw aandacht bij binnenkomst en/of bij aanvang van het evenement. U hebt het recht om de door u gegeven toestemming later in te trekken. U kunt hiertoe een bericht sturen aan [emailadres]. Intrekking van toestemming maakt de eerdere rechtmatige verwerking echter niet ongeldig.”

E. COOKIES

Net als andere bedrijven en instellingen maakt DSG gebruik van “cookie” technologie en andere, vergelijkbare technologieën, om aanvullende gegevens in te zamelen over Websitegebruik en om onze dienstverlening voor u te verbeteren.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig en klein bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de basisfuncties van de website werken, om uw instellingen en voorkeuren te onthouden (denk bijvoorbeeld aan login en wachtwoord) en voor statistische doeleinden. Er bestaan verschillende soorten cookies met diverse kenmerken en functies, en ze kunnen gedurende verschillende tijdskaders op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen: sessiecookies worden verwijderd aan het eind van elke browsingsessie; permanente cookies kunnen actief zijn tot een datum die is bepaald door de eigenaar van de cookies. Naast cookies zijn er andere digitale technieken om informatie op te slaan of om toegang te krijgen tot informatie die op uw apparaat staat opgeslagen. Wij beschouwen deze technieken alsof het cookies zijn en waar wij in dit document over cookies spreken, refereren wij ook aan deze technieken.

Wat is het verschil tussen first party en third party cookies?
Wij maken onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het woord “party” verwijst naar het domein zoals dat in de cookie is gespecificeerd: de website die de cookie op uw apparaat plaatst. First party cookies worden beheerd door DSG zelf of gebruikt namens DSG en verwijzen naar het domein van DSG. Third party cookies worden geplaatst door derden en verwijzen naar hun domeinnaam. Bijvoorbeeld: Als we YouTube video’s integreren in onze website, worden ook de cookies van het YouTube domein geplaatst. 

Uitleg van de verschillende soorten cookies:

Cookie type First / third party Explanation
Noodzakelijke cookies

 

First party cookies

 

DSG gebruikt functionele website cookies om u te helpen bij het inloggen in uw accounts als u zich voor deze accounts hebt geregistreerd of bij het insturen van een formulier.
DSG kan ook cookies plaatsen die DSGhelpen bij het testen van aanpassingen en verbeteringen van de Website voor een betere gebruikerservaring.
Voorkeur cookies First party cookies Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statistische cookies First en third party cookies

 

Met analytische cookies kunnen wij het aantal bezoekers bijhouden en tellen, zodat wij kunnen zien hoe bezoekers zich gedragen op de Website en om vast te leggen welke content gelezen wordt. Dit helpt ons te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en wat de populairste onderdelen van onze Website en/of services zijn. Dit helpt ons om de Website en de diensten die we u aanbieden, te verbeteren.
Marketing cookies

 

First en third party cookies Geselecteerde derden kunnen cookies plaatsen die gedrag monitoren, om zopersoonlijk gedrag te volgen op de websites van DSG met als doel om betere en meer persoonlijke of gesegmenteerde content aan te bieden. Meer informatie over de logica hiervan, evenals, het belang en de verwachte gevolgen van deze gegevensverwerking vindt u onderaan de pagina bij de ‘Cookie verklaring’. Voor cookies van deze aard wordt uw toestemming gevraagd, anders mogen ze niet worden geplaatst.

Welke cookies gebruikt DSG precies?

Wij gebruiken de volgende cookies op de website en leggen het doel van elke van deze cookies uit. De precieze cookies, profileringsbehoeften, instellingen en bewaartermijn vindt u op deze pagina onder de titel ‘Cookie verklaring’.

DSG is verplicht volgens lokale wetgeving u om toestemming te vragen (‘opt in’) voor het gebruik van sommige cookie technologieën. In het voorkomende geval zullen wij u om toestemming te vragen voor het installeren van cookies wanneer u op de website komt. Gaat u niet akkoord met het installeren van cookies, dan zullen we dit niet doen. In dat geval is het echter niet mogelijk de content op onze website te personaliseren. Als u hebt ingestemd met het gebruik van cookies, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken (en vice versa).

In het geval functionele en analytische cookies worden geweigerd, zal DSG geen kennis hebben van de prestaties van de Website en de kwaliteit van de content, waardoor DSG de gebruikerservaring van de Website niet kan verbeteren.

Meer informatie met betrekking tot het intrekken of wijzigen van uw toestemming, activeren, deactiveren en verwijderen van cookies vindt u bij de Helpfunctie van uw webbrowser. Hiervindt u links naar verschillende browsers om de cookie instellingen aan te passen. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies zijn uitgeschakeld, kan het gebeuren dat de website niet goed werkt en dat sommige diensten of sommige functionaliteiten van de website niet beschikbaar zijn of soepel werken, en dat u telkens wanneer u de website bezoekt, sommige informatie of voorkeuren moet aanpassen of handmatig moet invullen.

2. Op welke gronden wij persoonsgegevens verwerken

Het verwerken van uw persoonsgegevens door DSG heeft in alle gevallen een wettelijke grond, zoals:

 • uw nadrukkelijke toestemming;
 • noodzakelijkheid in verband met het uitvoeren van een overeenkomst waarin u een van de partijen bent;
 • noodzakelijkheid om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • of noodzakelijkheid om onze wettelijke (bedrijfs)belangen te vertegenwoordigen, waarbij we altijd zorgvuldig zullen afwegen wat noodzakelijk is in verband met uw recht op privacy. 

3. Hoe wij in voorkomende gevallen persoonsgegevens delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die ons diensten leveren op het gebied van databases, servers, onderhoud, beveiliging, marketing, IT of vergelijkbare andere diensten (hierna genoemd: ‘gegevensverwerkers’). Als we deze partijen toegang verlenen tot uw gegevens, zullen wij een ‘gegevensverwerkers-overeenkomst’ sluiten die van derden eist dat zij (onder andere) uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen in opdracht van ons verwerken. Sommige derde partijen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie. Wij hebben controller-tot-verwerker EU Modelclausules gesloten met gegevensverwerkers buiten de Europese Economische Ruimte om er zeker van te zijn dat uw gegevens behoorlijk beschermd worden. U kunt via de contactmogelijkheden onderaan dit privacy statement contact met ons opnemen, als u de betreffende gegevensoverdrachtsdocumenten wilt inzien.

Ook kunnen we uw gegevens bekendmaken als wij menen dat de wet dit eist, of in reactie op een wettelijk verzoek. 

4. Hoe wij persoonsgegevens beschermen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen wij van onze gegevensverwerkers dat zij soortgelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

5. Wanneer wij persoonsgegevens verwijderen (bewaartermijnen)

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn, tenzij de wet anders voorschrijft. Bijvoorbeeld, als u uw account verwijdert of u uitschrijft voor communicatiemiddelen, zullen we de gegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor een ander doel zoals omschreven in dit beleid of als de wet van ons eist dat wij de gegevens bewaren.

Voor wat betreft de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij u naar de informatie onder 1(E).

6. Uw rechten

Als u wilt, kunt u via de contactgegevens onderaan dit privacy- en cookiestatement contact met ons opnemen om:

 • kennis te nemen van het feit of we wel of niet persoonsgegevens van u verwerken. U kunt deze gegevens ook inzien.
 • uw gegevens aan te passen;
 • uw gegevens te laten wissen;
 • uw gegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens; en/of
 • te voorkomen dat wij uw gegevens delen met een andere organisatie.

Wij kunnen u vragen om ons aanvullende gegevens te verschaffen zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Wij zullen zonder onnodige vertraging en binnen één maand na ontvangst van het verzoek informatie verschaffen over de genomen acties. Deze periode kan indien noodzakelijk met twee maanden verlengd worden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. In het geval uitstel noodzakelijk is, zullen we u hierover binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren en de redenen voor dit uitstel toelichten.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

7. Wijzigingen

Ons privacy- en cookiestatement zal minimaal eens per jaar worden bijgewerkt. De meest recente versie is altijd beschikbaar op www.stiho.nlwww.baars-bloemhoff.nlwww.destihogroep.nl at www.broeinest.nlwww.sybrandsplace.nl.

8. Neem contact met ons op

Hebt u vragen of klachten, neem dan gerust contact met ons op!
privacy@dsgdiensten.nl.

COOKIE VERKLARING

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen worden geplaatst door onszelf (“First party cookies”), of door één van onze partners (“Third party cookies”). Binnen onze websites onderscheiden wij 4 soorten cookies.

 • Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
 • Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Advertentie platforms kunnen op onze websites een webbeacon of pixel plaatsen die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen.
 • Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.
 • Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wilt u geen cookies ontvangen?

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van onze websites gebruik maken en embedded content (zoals YouTube filmpjes) kunnen niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

In de volgende paragrafen identificeren we de door ons gebruikte cookies, en leggen we uit waar ze voor dienen. In de kolom ‘aanbieder’ geven we aan op welke van onze websites deze cookies voorkomen. De afkortingen BB, BRO, ST en SYP staan respectievelijk voor Baars & Bloemhoff, Broeinest, Stiho en Sybrand’s place.

FIRST PARTY COOKIES:

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn
CakeCookie[language] BB Wordt gebruikt voor het opslaan van de huidige taal van de website. 7 dagen
CAKEPHP BB 2 weken
CookieConsent BB, ST Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar
__distillery BB Deze cookie wordt gebruikt door onze Wistia videospeler, en onthoudt tot hoe ver de gebruiker een video al bekeken heeft, mocht het spelen onderbroken worden. 1 jaar
cc-* BB, ST Deze cookie zorgt ervoor dat het winkelmandje bewaard blijft. Wanneer de gebruiker zijn sessie beëindigd, en vervolgens terugkomt zal het winkelmandje nog steeds vol zitten. 3 weken
muxData BB, BRO Deze cookie wordt gebruikt door onze Wistia videospeler, en registreert anoniem, hoe vaak een video is bekeken. 240 maanden
pgid-stihoGroep-*-Site BB, ST We gebruiken deze cookie om te identificeren of de gebruiker op een Stiho, of een Baars & Bloemhoff website zit. Sessie
_icl_current_language BRO Cookie die gebruikt wordt om de ingestelde taal weer te geven. 24 uur
wpml_referer_url BRO Cookie die gebruikt wordt om de ingestelde taal weer te geven. 24 uur
AccountCookie BB, ST Deze cookie onthoudt de accountinformatie van de gebruiker. Sessie
isAt2x BB, ST Deze cookie wordt gebruikt voor het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergeven. 6 dagen
SecureSessionID-* BB, ST Deze cookie geeft u een sessie ID. Een sessie ID zorgt ervoor dat de website kan onthouden wat voor informatie u hebt ingegeven, zodat u niet op iedere pagina dezelfde informatie hoeft te typen. Sessie
sid BB, ST Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij gedurende de sessie. Sessie
ci_session SYP Deze cookie wordt gebruikt om uw voorkeuren, en gebruikersstaat te onthouden. Zo kan deze cookie bijvoorbeeld onthouden of u ingelogd bent. 1 dag
PHPSESSID SYP Deze cookie geeft u een sessie ID. Een sessie ID zorgt ervoor dat de website kan onthouden wat voor informatie u hebt ingegeven, zodat u niet op iedere pagina dezelfde informatie hoeft te typen. Sessie
breakPoint BB, ST Dit is een cookie die door ons gebruikt kan worden tijdens het speuren naar problemen met de website. 7 dagen

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn
__zlcmid ST Wij gebruiken Zendesk (voorheen Zopim) om te kunnen chatten met websitegebruikers. Deze cookie slaat de (chat gerelateerde) gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 1 jaar
__zlcprivacy ST Wij gebruiken Zendesk (voorheen Zopim) om te kunnen chatten met websitegebruikers. Deze cookie slaat de (chat gerelateerde) voorkeuren van de gebruiker. (Bijvoorbeeld wanneer iemand het chatvenster niet wil zien) 1 jaar

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn
_ga BB, BRO, ST, SYP Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
_gid BB, BRO, ST, SYP Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
_vwo_uuid_v2 BB, ST Wij gebruiken Visual Website Optimizer om onze website nóg beter te maken. Deze tool stelt ons in staat verschillende varianten van dezelfde pagina te maken, en test vervolgens welk van de varianten het best presteert. Deze cookie zorgt ervoor dat de gebruiker consistent dezelfde versie van een pagina te zien krijgt en meet welke versie van de pagina het best presteert 100 dagen
_gat BB, BRO, ST, SYP Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Sessie
_vis_opt_exp_#_combi BB, ST Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 99 dagen
_vis_opt_exp_#_goal_# BB, ST Gebruikt door Visual Website Optimizer om aan te geven of een doel van een ontwerpexperiment is bereikt. 100 dagen
_vis_opt_s BB, ST Gebruikt door Visual Website Optimizer om te bepalen of de bezoeker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 99 dagen
_vis_opt_test_cookie BB, ST Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Sessie
_vwo_uuid BB, ST Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 10 jaar
_hjDonePolls BB, ST Deze cookie wordt geplaatst wanneer een site bezoeker een Hotjar Feedback poll afrondt op onze website. En zorgt er vervolgens voor, dat deze Feedback poll niet nogmaals wordt vertoond aan de gebruiker. 365 dagen
_hjIncludedInSample BB, ST Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. 365 dagen
_hjMinimizedPolls BB, ST Deze cookie wordt geplaatst wanneer een sitegebruiker een Hotjar Feedback Poll minimaliseert, en zorgt ervoor dat deze ook geminimaliseerd blijft staan wanneer de gebruiker over de site heen navigeert. 365 dagen

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn
_gac_* BB Deze cookie bevat Google Adwords campagne informatie, en geeft dit door aan ons Google Analytics account, zodat wij kunnen meten hoe onze campagnes renderen. 90 dagen
_gcl_aw BB Deze cookie is een Google conversion linker cookie van ons Google Adwords account. We gebruiken AdWords voor online advertentie programma’s. AdWords cookies stellen ons in staat bij te houden hoeveel conversies deze advertenties opleveren. Zo zien we hoe vaak er wordt geklikt op onze advertenties en kunnen we het succes van onze marketing campagnes meten. 90 dagen
zte# ST Slaat een Zopim Live Chat-ID op die een apparaat herkent tussen bezoeken tijdens een chatsessie. Sessie

Niet geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies waarvan we, in samenwerking met de aanbieders van de tools van de afzonderlijke cookies, nog aan het onderzoeken zijn wat de precieze functie is.

Naam SYP Doel Vervaltermijn
__unam De website die u bezoekt Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons functioneren door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of soortgelijke platforms zelf afkomstig zijn. De ShareThis service kan jou niet persoonlijk identificeren, tenzij je jezelf hebt aangemeld voor een ShareThis account, en je hen toestemming hebt gegeven.

Meer informatie hierover is te vinden in het ShareThis Privacy beleidbeleid.

9 maanden

THIRD PARTY COOKIES

Door de wijze waarop websites werken, kunnen partnerpartijen ook cookies plaatsen via onze websitie. Aangezien wij dit niet in eigen hand hebben, en de geplaatste cookies aan verandering onderhevig kunnen zijn, kunt u voor de meest recente informatie over de geplaatste cookies terecht op de websites van deze derde partijen.

Desalniettemin doen wij ons best om de door hen geplaatste cookies op te sommen, en het gebruik ervan te duiden.

Dit resulteert in onderstaande lijst, welke gebaseerd is op de reeds geïdentificeerde en geclassificeerde cookies. De lijst zal mettertijd aangevuld en aangepast worden.

Aanbieder Doel Cookies Privacyverklaring
.doubleclick.net

 

Deze cookies worden geplaatst door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. _psegs

DSID

IDE

permutive-id

permutive-session

test_cookie

LINK
.hotjar.com

 

Met de tool van Hotjar meten wij hoe gebruikers over de pagina’s navigeren, teneinde de gebruikers ervaring te verbeteren.

Hotjar plaatst bij deze tool zelf verschillende cookies, hier hebben wij geen controle over. Wanneer u meer wilt weten over hoe Hotjar met de informatie omgaat die zij vergaren, verwijzen wij u door naar hun privacyverklaring.

hubspotutk

mp_*_mixpanel

mp_hj_mixpanel

optimizelyBuckets

optimizelyEndUserId

optimizelySegments

__hstc

_ga

intercom-lou-*

intercom-session-*v

LINK
.sharethis.com Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons functioneren door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of soortgelijke platforms zelf afkomstig zijn. De ShareThis service kan u niet persoonlijk identificeren, tenzij u zichzelf heeft aangemeld voor een ShareThis account, en u hen toestemming hebt gegeven.

Meer informatie hierover is te vinden in het ShareThis Privacy beleid.

__stid LINK
.typeform.com Met de tool van Typeform maken wij formulieren die bijvoorbeeld gebruikt worden om je aan te melden voor één van onze evenementen. Typeform  plaatst bij deze tool zelf verschillende cookies, hier hebben wij geen controle over. Als u meer wilt weten over hoe Typeform met de informatie omgaat die zij vergaren, verwijzen wij u door naar hun privacyverklaring. device_view

_gac_*

_uetsid

amplitude_id_*typeform.com

amplitude_idundefinedtypeform.com

attribution_user_id

first_interaction

PHPSESSID

price_variant

zero_interaction

varnish_cache

_ga

_gid

ajs_anonymous_id

LINK
.youtube.com Om filmpjes te kunnen tonen op onze website, embedden wij op verschillende plaatsen YouTube video’s. Met deze scripts, plaatst Google verscheidene cookies.

 

Wij hebben geen controle over de  cookies die door Google geplaatst worden maar voor zover wij nu kunnen overzien lijken deze cookies een mix van informatie om het aantal videoweergaven te tellen en te meten welke gebruikers welke video’s bekijken.

 

Informatie over uw gebruik van onze website, inclusief uw IP adres kan mogelijkerwijs verzonden worden naar Google, en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Deze cookie identificeert u niet persoonlijk, tenzij u bent ingelogd in uw Google account.

APISID

CONSENT

HSID

LOGIN_INFO

PREF

SAPISID

SID

SSID

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

LINK
ads.linkedin.com

 

Deze cookies worden geplaatst door LinkedIn om een reeks advertentieproducten te leveren. BizoID

UserMatchHistory

lang

LINK
facebook.com

 

Deze cookies worden geplaatst door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren. fr

tr

LINK
google.com

 

Google pixel trackers ads/ga-audiences

ads/user-lists/#

LINK
linkedin.com

 

Deze cookies worden geplaatst door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. bcookie

bscookie

lidc

LINK
visualwebsiteoptimizer.com

 

Wij gebruiken de tool Visual Website Optimizer om onze website nóg beter te maken. Deze tool stelt ons in staat verschillende varianten van dezelfde pagina te maken, en test vervolgens welk van de varianten het best presteert.

Visual Website Optimizer plaatst bij deze tool zelf verschillende cookies, hier hebben wij geen controle over. Wanneer u meer wilt weten over hoe Visual Website Optimizer met de informatie omgaat die zij vergaren, verwijzen wij u door naar hun privacyverklaring.

c.gif

e.gif

l.gif

v.gif

LINK
zopim.com

 

Wij gebruiken de tool Zendesk (voorheen Zopim) om te kunnen chatten met websitegebruikers.

Zendesk plaatst bij deze tool zelf verschillende cookies, hier hebben wij geen controle over. Wanneer u meer wilt weten over hoe Zendesk met de informatie omgaat die zij vergaren, verwijzen wij u door naar hun privacyverklaring.

__cfduid

AWSALB

LINK
trackcmp.net Deze cookie wordt geplaatst door ons marketing e-mail programma Mark-i.

De cookie zorgt ervoor dat wij kunnen monitoren naar welke pagina’s op onze site u navigeert nadat u op éen van de links in onze e-mails heeft geklikt.

Wij gebruiken deze informatie om u relevantere informatie te kunnen bieden in onze e-mails.

 CMP*  LINK

Veranderingen aan onze cookieverklaring

Deze cookieverklaring is aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen die wij maken aan deze verklaring zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de cookies die op deze website gebruikt worden dan kunt u zich wenden tot onze contactpersoon.

Bereikbaar via privacy@dsgdiensten.nl