Spatial Biographies | TU/E Expo

De ‘ruimtelijke biografieën’ van ontwerper Benno Premsela en modeontwerper Max Heymans waren het onderwerp van het vak Architectuur Analyse aan dw Technische Universiteit Eindhoven in 2015. Studenten onderzochten relevante gebouwen in de persoonlijke en openbare levens van deze twee personen, en hun relatie met sociale en culturele veranderingen. Normaal gesproken vormt het ‘geschreven verhaal’ de fundering van de klassieke biografie. Maar in deze studio vormt het ‘ruimtelijke verhaal’ of de ‘ruimtelijke presentatie’ van verhalen de belangrijkste benadering. De openbare gebouwen en huizen die in bepaalde perioden van hun leven door Premsela en Heymans bewoond en bezocht werden, vormen in die gedachtegang mnemonische objecten, die de sporen van hun persoonlijke biografieën nog steeds dragen.

Zoals de filosoof Edward Casey stelde, zijn herinneringen in wezen in plaatsen ingebed: “It’s to occupy a portion of space from out of which we both undergo given experiences and remember them. To be disembodied is not only to be deprived of place, unplaced; it is to be denied the basic stance on which every experience and its memory depended. As embodied existence opens onto place, indeed takes place on place, and nowhere else, so our memory of what we experience in place is likewise place-specific:it is bound to place as to its own basis.” (Casey, 1987)

10/05

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven

"It's to occupy a portion of space from out of which we both undergo given experiences and remember them."


01/10/2017 - 22/12/2017

Materia Expo | Healthy Materials

Hele dag

Van 1 oktober 2017 tot 22 december 2017 kan je in Broeinest Rotterdam de tentoonstelling ‘Healthy Materials’ bewonderen van Materia. Binnen deze expositie worden er 100 materialen getoond die een positieve invloed hebben op onze gezondheid en leefomgeving en onze kwaliteit van leven verbeteren.

Rotterdam